دانلود کتاب ارزیابی اراضی سایز و همکاران

می‌توانید از طریق لینک‌های زیر 3 پارت کتاب ارزیابی اراضی سایز و همکاران (تناسب اراضی) را به صورت مستقیم دانلود کنید.

Prof. Dr. Ir. C. SYS. Prof. Dr. E. VAN RANST. Dr. Ir. J. DEBAVEYE. 1991

Land evaluation, part 1: Principles in land evaluation and crop : Download

Land evaluation, part 2 : Methods in land evaluation : Download

Land evaluation, part 3 : Crop Requirements : Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *