کارگاه کارآفرینی در جغرافیا

کارگاه کارآفرینی در جغرافیا توسط انجمن علمی ژئومورفولوژی دانشگاه کردستان در دوم دی‌ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌گردد.کارگاه کارآفرینی در جغرافیا

مدرس : دکتر عذرا ساعد
روز و ساعت برگزاری : پنج‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۰؛ ساعت ۱۷:۰۰
لینک برگزاری کارگاه: https://meet.uok.ac.ir/ch/natural.hall1

نظر خود را قرار دهید