وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته

وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته توسط گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در هفتم دی‌ماه برگزار می‌شود.وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته

سخنران : پروفسور مجید خدوم (استاد دانشگاه تهران)
ساعت و زمان برگزاری :‌ سه‌شنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۲۰
لینک برگزاری : http://live.sku.ac.ir/rmei5rxfvi7w

نظر خود را قرار دهید