سخنرانی علمی با موضوع تغییرات اقلیمی و آلودگی کلان شهرها

یک سخنرانی علمی با عنوان تغییرات اقلیمی و آلودگی کلان شهرها توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز با همکاری دبیرخانه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در دوم دی‌ماه برگزار می‌شود.سخنرانی علمی با موضوع تغییرات اقلیمی و آلودگی کلان شهرها

سخنران: دکتر محمود خسروی (استاد گروه جغرافیا و اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان)
زمان برگزاری : روز پنج شنبه ١۴٠٠/١٠/٠٢ | ساعت: ١٩
لینک برگزاری : http://daanaan.daan.ir
شناسه ورود : 2346986 و رمز ورود: 1234

نظر خود را قرار دهید