کارگاه آشنایی با روش‌های جستجوی اسناد علمی در پایگاه‌های اینترنتی

کارگاه آشنایی با روش‌های جستجوی اسناد علمی در پایگاه‌های اینترنتی با حمایت انجمن دانش‌آموختگان و انجمن علمی گروه مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی در یکم دی‌ماه برپا می‌شود.کارگاه آشنایی با روش‌های جستجوی اسناد علمی در پایگاه‌های اینترنتی

مدرس: سمانه سنجابی (دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه رازی)
زمان برگزاری : چهارشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۹ الی ۲۲
شرکت در کارگاه برای عموم رایگان است.
لینک ثبت‌نام رایگان : https://form.avalform.com/view.php?id=24330132
لینک برگزاری : https://www.skyroom.online/ch/saeedazm/unw

نظر خود را قرار دهید