نشست علمی درس زمین لرزه بم (برای سایر مناطق مستعد زمین لرزه)

انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه بیرجند همزمان با سال‌روز واقعه زلزله بم یک نشست علمی با عنوان درس زمین‌لرزه بم (برای سایر مناطق مستعد زمین‌لرزه) در پنجم دی‌ماه برگزار می‌نماید.کارگاه آموزشی درس زمین لرزه بم (برای سایر مناطق مستعد زمین لرزه)

مدرس: دکتر محمد مهدی خطیب (استاد گروه علوم زمین دانشگاه بیرجند)
زمان برگزاری : روز دوشنبه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۰ صبح
لینک نشست : https://ac5.birjand.ac.ir/geology1400

نظر خود را قرار دهید