وبینار مخاطره فرونشت زمین (انتقال تجربیات و راه‌کارهای کاهش اثرات)

وبینار مخاطره فرونشت زمین (انتقال تجربیات و راه‌کارهای کاهش اثرات) به مناسبت هفته‌ی ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در هشتم دی‌ماه برگزار می‌گردد.وبینار مخاطره فرونشت زمین (انتقال تجربیات و راه‌کارهای کاهش اثرات)

سخنرانان :

  • دکتر محسن نجات (مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی)
  • دکتر علی بیت اللهی (رئیس بخش زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
  • دکتر علی عسگری (مدیر گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا)
  • مهندس هادی شریفی (معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق)
  • دکتر عباس کنگی (دانشیار مدعو گروه عمران و سوانح طبیعی دانشگاه خیام)
  • دکتر مرتضی شیخی (استادیار گروه عمران و سوانح طبیعی دانشگاه خیام)
  • دکتر کیوان بینا (مدیر گروه عمران و سوانح طبیعی دانشگاه خیام)

زمان برگزاری : روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | در دو نوبت صبح و بعد از ظهر
لینک برگزاری : http://87.107.152.67/research-week

نظر خود را قرار دهید