اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات

اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات توسط اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی ریاضی ایران و انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، مازندران و شهید چمران اهواز به روش آنلاین در چهارم دی‌ماه اجرا می‌شود.اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات

موضوع سخنرانی : تاریخچه علم و فناوری از دیدگاه ریاضیات و آینده 

سخنران : دکتر اسماعیل فیضی (عضو هیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه بوعلی سینا)
زمان برگزاری وبینار : روز شنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۲۰ شب
لینک وبینار : http://skyroom.online/ch/anjomanelmi/math

نظر خود را قرار دهید