کارگاه نظریه، روش‌ها و مهارت‌های یادگیری خودتنظیم

انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه رازی یک کارگاه علمی با عنوان نظریه، روش‌ها و مهارت‌های یادگیری خودتنظیم در تاریخ چهارم دی‌ماه برگزار می‌نماید.کارگاه نظریه، روش‌ها و مهارت‌های یادگیری خودتنظیم

سرفصل‌ها :

  • مفهوم یادگیری
  • مفهوم خودتنظیمی
  • مدل یادگیری خودتنظیم
  • شایستگی تحصیلی-شغلی
  • ارتباط با موضوع و رشته تحصیلی – شغلی
  • یادگیری خودتنظیم: نظریه، روش، مهارت
  • مدیریت زمان و برنامه‌ریزی تحصیلی خودمختار
  • نیازهای بنیادین روانشناختی: خودمختاری، شایستگی، ارتباط

مدرس: امیر سنجابی (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی)
زمان برگزاری : شنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۹ الی ۲۱
شرکت برای عموم رایگان است.
لینک ثبت‌نام در کارگاه : https://form.avalform.com/view.php?id=24341951
لینک برگزاری :‌ https://www.skyroom.online/ch/saeedazm/unw

نظر خود را قرار دهید