وبینار ایمنی سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله

وبینار ایمنی سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله توسط انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عمران ایران و انجمن‌های علمی عمران دانشگاه‌های برتر ایران به مناسبت ۵ دی‌ماه روز ایمنی در برابر زلزله برگزار می‌شود.وبینار ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله

سخنران : دکتر احسان خجسته فر (عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان)
زمان برگزاری : یکشنبه ۵ دی‌ماه | ساعت ۲۰ شب
لینک برگزاری : http://meet.vru.ac.ir/anjoman1

نظر خود را قرار دهید