نشست تخصصی نقش متقابل تولیدات علمی و صنعت در حل مشکلات آب کشور

نشست اینستاگرامی نقش متقابل تولیدات علمی و صنعت در حل مشکلات آب کشور با حمایت انجمن هیدرولیک ایران در هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.نشست تخصصی نقش متقابل تولیدات علمی و صنعت در حل مشکلات آب کشور

سخنرانان :

  • دکتر ناصر طالب بیدختی (استاد دانشگاه شیراز)
  • دکتر بنفشه زهرایی (دانشیار دانشگاه تهران)
  • دکتر محمود شفاعی بجستان (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)
  • دکتر حسین مهاجری (دبیر جلسه)

زمان برگزاری : چهارشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۸:۳۰
این نشست در صفحه انجمن هیدرولیک ایران در اینستاگرام (https://www.instagram.com/ihydraulica) برگزار می‌گردد.

نظر خود را قرار دهید