وبینار کشاورزی شهری

وبینار کشاورزی شهری با حمایت انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران در هشتم دی‌ماه برگزار می‌گردد.وبینار کشاورزی شهری

سخنران: دکتر امید نوری (عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم‌ محیطی دانشگاه شهید بهشتی)
زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح
شرکت برای عموم رایگان است.
لینک برگزاری :‌ https://vroom.ut.ac.ir/abu3

نظر خود را قرار دهید