وبینار تخصصی جابه‌جایی، تحرک، مهاجرت از دیدگاه باستان‌شناسی انسان‌شناختی

وبینار تخصصی جابه‌جایی، تحرک، مهاجرت از دیدگاه باستان‌شناسی انسان‌شناختی با حمایت دانشگاه‌های مازندران و گوته فرانکفورت در پانزدهم دی‌ماه برگزار می‌گردد.وبینار تخصصی جابه‌جایی، تحرک، مهاجرت از دیدگاه باستان‌شناسی انسان‌شناختی

ارائه‌دهندگان :

  • دکتر سونیا شیدرنگ با عنوان سخنرانی نگاهی بر مفهوم مهاجرت در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی
  • دکتر حجت دارایی با عنوان سخنرانی جابه‌جایی، تحرک، برهمکنش: نگاهی به انتشار فرهنگی و نقش آن در پایان‌دهی به دوره نوسنگی در جنوب غرب ایران بر اساس شواهد جدید باستان‌شناسی
  • دکتر سپیده مازیار با عنوان سخنرانی مهاجرت و تاب‌‌آوری: نگاهی متفاوت به جابه‌جایی‌های جمعیتی
  • دکتر رقیه رحیمی سرخنی با عنوان سخنرانی رویکردی نقادانه به اصطلاح‌شناسی تحرک

زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ساعت ۱۶ الی ۱۹
لینک برگزاری : https://umz-meet.iranlms.org/join/0n8sv

نظر خود را قرار دهید