نشست علمی مبانی نظری در ایجاد نظام‌های شناختی و معنایی در ذهن

سخنرانی و نشست علمی مبانی نظری در ایجاد نظام‌های شناختی و معنایی در ذهن انسان به صورت آنلاین در هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.نشست علمی مبانی نظری در ایجاد نظام‌های شناختی و معنایی در ذهن انسان

سرفصل‌ها :‌

 • مبانی نظری شناخت از دیدگاه امانوئل کانت
  مراتب شناخت از دیدگاه معرفت‌شناسی کانت (Kant’s epistemology)
  هرم مراتب معرفت در مقایسه به تفکر کانت
 • مطالعات نظری در حوزه تحلیل دانش، نظام‌های معنایی و مفهومی از دیدگاه
  برتراند راسل (Bertrand Russell)
  لودویگ ویتگنشتاین (Ludwig Wittgenstein)
  کارل پوپر (Karl Popper)
  مارتین هایدگر (Martin Heidegger)
  مایکل پولانی (Michael Polanyi)
 • فرایند دانش و دانایی

سخنران: دکتر مازیار امیرحسینی (استادیار دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین المللی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس گروه کنوانسیون‌ها و سازمان‌های تخصصی بین المللی)
زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ساعت ۱۱ الی ۱۲
لینک برگزاری : https://vroom.um.ac.ir/li-me
منبع خبر

نظر خود را قرار دهید