کارگاه آموزشی بازمصرف پسماندها با تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی

کارگاه آموزشی بازمصرف پسماندها با تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی توسط کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با همکاری انجمن علمی گروه علوم ومهندسی خاک در روزهای هفتم و هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.کارگاه آموزشی بازمصرف پسماندها با تولید کمپوست و ورمی کمپوست خانگی

سخنران : دکتر صاحب سودائی مشائی (عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد)
مجری : دکتر الهام ملک‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
زمان برگزاری : ۷ و ۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۷ الی ۱۹
لینک برگزاری کارگاه آموزشی :‌ meet.gau.ac.ir/ch/010w  | لینک کمکی : skyroom.online/ch/guasnr99/010w

نظر خود را قرار دهید