وبینار بررسی زبان Rust

وبینار بررسی زبان Rust توسط انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا در نهم دی‌ماه برگزار می‌گردد.وبینار بررسی زبان Rust

ارائه دهنده : سید امیرمسعود حسینی
زمان برگزاری :‌ پنج شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ | ساعت ۱۶
لینک وبینار: http://vc.basu.ac.ir/cesoc

نظر خود را قرار دهید