وبینار مدل‌بندی معادلات ساختاری: مبانی نظری و کاربردها

وبینار مدل‌بندی معادلات ساختاری: مبانی نظری و کاربردها با حمایت انجمن آمار ایران در هشتم دی‌ماه برگزار می‌شود.وبینار مدل‌بندی معادلات ساختاری: مبانی نظری و کاربردها

ارائه دهندگان : 

  • دکتر مهدی اکبرزاده (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
  • دکتر مجید قاسمی (مؤسسه ملی پژوهش در آموزش عالی دانشگاه مالزی)

زمان برگزاری : چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ساعت ۱۸ الی ۲۰ شب
لینک برگزاری : http://vroom.ut.ac.ir/irstat

نظر خود را قرار دهید