وبینار ساختارهای نانوفتونیک

وبینار ساختارهای نانوفتونیک با حمایت انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در یازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.وبینار ساختارهای نانوفتونیک

با حضور : دکتر محسن رئیس زاده

موضوع سیمینار :

  • ساختارهای نانوفتونیک بر اساس گرافین
  • طراحی آرایه‌ی آنتن‌ها برای ارتباط با ماهواره GEO و LEO

زمان برگزاری : شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
لینک مجازی سیمینار : https://www.skyroom.online/ch/schoolofece/ieeeutsb

نظر خود را قرار دهید