کارگاه آموزش کاربردی صرف و نحو با تطبیق بر عاشقانه‌های نزار قبانی (۳)

کارگاه آموزش کاربردی صرف و نحو با تکیه بر عاشقانه‌های نزار قبانی (۳) توسط انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی و دانشگاه یزد در نهم دی‌ماه به شیوه‌ی مجازی برپا می‌گردد.کارگاه آموزش کاربردی صرف و نحو با تکیه بر عاشقانه‌های نزار قبانی(۳)

مدرس: دکتر مریم رحمتی
زمان برگزاری :‌ پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ساعت ۱۸ الی ۲۰ شب
لینک کارگاه : https://www.skyroom.online/ch/razi1399/room6

نظر خود را قرار دهید