سلسله وبینارهای بین‌المللی اسپرانتو و گردشگری

سلسله وبینارهای بین‌المللی اسپرانتو و گردشگری (به‌صورت دو زبانه‌ی به فارسی و اسپرانتو) با حمایت انجمن مدیریت جهانگردی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با همکاری سازمان جهانی اسپرانتو از دهم دی‌ماه آغاز می‌گردد.سلسله وبینارهای بین‌المللی اسپرانتو و گردشگری

برنامه‌ی هفته‌ی اول  ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ساعت ۱۶ الی ۲۲ :

  • مهندس احمدرضا ممدوحی با عنوان سخنرانی معرفی اسپرانتو و کمک آن به گردشگری
  • دکتر کیهان صیادپور با عنوان سخنرانی گردشگری پزشکی
  • امیرحسین پاینده با عنوان سخنرانی چگونه بدون پول جهانگرد شویم
  • علیرضا دولتشاهی با عنوان سخنرانی  گردشگری با و بدون اسپرانتو

لینک برگزاری : http://vroom.ut.ac.ir/farabi25

نظر خود را قرار دهید