کارگاه آموزشی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در علوم محیطی

کارگاه آموزشی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در علوم محیطی با حمایت انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد با همکاری انجمن آبخیزداری ایران در سیزدهم دی‌ماه به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.کارگاه آموزشی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در علوم محیطی

مدرس کارگاه: مهندس مریم اکبری (دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز)
زمان برگزاری کارگاه : دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ساعت ۱۸ الی ۲۰ شب
لینک ورود به کارگاه :‌ http://meeting-2.yazd.ac.ir/wm

نظر خود را قرار دهید