سخنرانی علمی سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان

سخنرانی علمی با موضوع سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان توسط گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند در چهاردهم دی‌ماه برگزار می‌شود.سخنرانی علمی سرعت لرزه‌ای برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان

سخنران : دکتر ایرج عبدالهی فرد (کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران)
زمان برگزاری : سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
لینک برگزاری : http://ac5.birjand.ac.ir/talk-1

نظر خود را قرار دهید