سخنرانی آنلاین؛ آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم

سخنرانی عمومی با موضوع آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم با حمایت رصدخانه ابوریحان بیرونی و انجمن علمی نجوم دانشگاه شیراز به مناسبت پرتاب تلسکوپ فضایی جیمزوب در دوازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب