نشست تخصصی پرایمینگ بذر

یک نشست تخصصی با موضوع  پرایمینگ بذر که از سلسله نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی مربوط به اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران می‌باشد، به شیوه‌ی انلاین در سیزدهم دی‌ماه برپا می‌شود.

ادامه‌ی مطلب