وبینار ایمنی سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله

وبینار ایمنی سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله توسط انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عمران ایران و انجمن‌های علمی عمران دانشگاه‌های برتر ایران به مناسبت ۵ دی‌ماه روز ایمنی در برابر زلزله برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب