سخنرانی علمی سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان

سخنرانی علمی با موضوع سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان توسط گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند در چهاردهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب

کارگاه آنلاین لایحه نویسی

کارگاه  لایحه نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بوعلی سینا با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، اراک، انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران یزد و گروه حقوقی شهید لاجوردی به صورت آنلاین در یازدهم دی‌ماه […]

ادامه‌ی مطلب