سخنرانی علمی سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان

سخنرانی علمی با موضوع سرعت لرزه‌ای ابزاری برای تحلیل سوبسیدانس و برخاستگی: مطالعه‌ موردی در فروبار دزفول و دشت آبادان توسط گروه پژوهشی علوم زمین دانشگاه بیرجند در چهاردهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب

سخنرانی آنلاین؛ آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم

سخنرانی عمومی با موضوع آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم با حمایت رصدخانه ابوریحان بیرونی و انجمن علمی نجوم دانشگاه شیراز به مناسبت پرتاب تلسکوپ فضایی جیمزوب در دوازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب

اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات

اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات توسط اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی ریاضی ایران و انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، مازندران و شهید چمران اهواز به روش آنلاین در چهارم دی‌ماه اجرا می‌شود.

ادامه‌ی مطلب