کارگاه آنلاین لایحه نویسی

کارگاه  لایحه نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بوعلی سینا با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، اراک، انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران یزد و گروه حقوقی شهید لاجوردی به صورت آنلاین در یازدهم دی‌ماه […]

ادامه‌ی مطلب