دوره آموزشی رایگان مخاطرات به صورت مجازی

دوره آموزشی رایگان مخاطرات به مناسبت ۵ دی‌ماه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلاهای طبیعی توسط کانون‌های هلال احمر و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری جمعیت هلال احمر اهواز به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

ادامه‌ی مطلب

وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته

وبینار چالش‌های ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در ایران و درس‌هایی از تجربیات گذشته توسط گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد با همکاری انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شهرکرد و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در هفتم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب