گفتگوهای اقلیمی (بخش اول): تغییر اقلیم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی

یک گفتگوی علمی با عنوان تغییر اقلیم و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی توسط انجمن هواشناسی ایران با همکاری گروه جغرافیا دانشگاه تهران و دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار در هفتم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب