دوره آموزشی اصول و کاربرد ميکرسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM) و عبوری (TEM)

دوره آموزشی اصول و کاربرد ميکرسکوپ‌های الکترونی روبشی (SEM) و عبوری (TEM) توسط آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در یکم دی‌ماه به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

ادامه‌ی مطلب