کارگاه آنلاین لایحه نویسی

کارگاه  لایحه نویسی توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بوعلی سینا با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه‌های بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، اراک، انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران یزد و گروه حقوقی شهید لاجوردی به صورت آنلاین در یازدهم دی‌ماه […]

ادامه‌ی مطلب

سخنرانی آنلاین؛ آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم

سخنرانی عمومی با موضوع آنچه از تلسکوپ فضایی جیمزوب انتظار داریم با حمایت رصدخانه ابوریحان بیرونی و انجمن علمی نجوم دانشگاه شیراز به مناسبت پرتاب تلسکوپ فضایی جیمزوب در دوازدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.

ادامه‌ی مطلب