اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات

اولین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی پنجره‌هایی نو به دنیای ریاضیات توسط اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی ریاضی ایران و انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه‌های بوعلی سینا همدان، مازندران و شهید چمران اهواز به روش آنلاین در چهارم دی‌ماه اجرا می‌شود.

ادامه‌ی مطلب